• methodputkisto

MP Pilates -ohjaajakoulutus 2020-2021

Päivitetty: 6. loka 2020

Kouluttaudu Method Putkisto Pilates -ohjaajaksi

Seuraava koulutuksemme alkaa

Orientaatio la 17.10. 2020

La 7.11.2020 - opetuspäivä nro 1

Olemme kouluttaneet Method Putkisto Pilates -ohjaajia jo vuodesta 2000.

Koulutuksemme antaa valmiudet Pilateksen ohjaukseen eri taustasta tuleville ihmisille ja ryhmille.


Tarjoamme tietotaidon progressiivisesti etenevään tuloksellisen harjoittelun ohjaamiseen.


Tavoitteenamme on antaa ihmiselle keinot ylläpitää kehonsa toiminnallista vapautta.


Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii sinulle, joka olet kiinnostunut hyvinvoinnista ja inspiroidut liikkeestä. Se sopii sinulle, joka haluat tarjota itsenäisyyden avaimet monille kehonhallinnasta hyötyville.


Koulumme ylläpitää Joseph Pilateksen perintöä ja juuremme ovat syvällä Pilateksen historiassa. Sitä ymmärtämällä oppilaamme ymmärtävät, miten ja miltä pohjalta tänään työskentelemme. Seuraamme alan viimeisintä tietoa ja sovellamme sitä koulutukseen.

Säännöllisesti ja systemaattisesti uudelleen arvioimme koulutuksen perusteita ja tavoitteita.

Pilateksen salaisuus on jatkumon kokonaisuudessa. Luota liikkeeseen - se lähtee sinua muuttamaan. Vasta kun perustan on ymmärtänyt, voidaan puhua Pilateksesta. - Tanja Kaavinen
Nimike ”Pilateksen kristallisointi” sopii kuvaamaan työmme saavutuksia ja vasta tästä näkyy, miten ja mihin Method Putkisto Pilates voi viedä ohjaajaa ja harjoittelijaa - yhdessä. - Ulla Pesola

Koulutuksen kuvaus


Method Putkisto Pilates -ohjaajakoulutuksen perustan luo puhdas Joseph Pilateksen luoma klassinen Pilates-menetelmä ja sen ainutlaatuinen pitkä klassinen repertuaari.


Askel kerrallaan selkeytämme Pilateksen logiikkaa ja ohjaukseen vaadittavaa tekniikkaa. Repertuaarit opit ohjaamaan kolmessa tasossa: perustaso (basic), keskitaso (intermediate) ja jatkotaso (advanced), jotka säännöllisesti suoritettuna yhdessä kantavat harjoittelua syvemmälle kuin mitkään yksittäiset harjoitteet.


Ohjauksen taitoa harjoitamme läpi koko koulutuksen. Se ankkuroidaan toiminnalliseen anatomiaan, biomekaniikkaan, fysiologiaan sekä liikkeen lainalaisuuksiin.


Koulutuksen loppupuolella siirrymme tutkimaan sitä, miten harjoittelua progressoidaan. Painotamme erityisesti oikeaa suoritustekniikkaa, jolloin lihaksistosta kehittyy joustava, pitkälinjainen ja vahva. Kokemuksemme todistaa, että repertuaarien oikea suoritus vapauttaa tekijän havainnointikyvyn uudelle tasolle.


Jokaisen repertuaaritason kohdalla keskitymme erityisesti oikeaan hengitystekniikkaan ja käynnistämme Pilateksen ’powerhousen’. painotamme tekijöitä, jotka mahdollistavat vahvemman fyysisen harjoittelun ja ohjaamme taitoa (miten), lisäämme ymmärrystä (miksi) sekä opettelemme päätöksentekokykyä (milloin).


Oppimistuloksia parantaa opetusmenetelmä Method Putkisto, jolla voi tarkentaa ja hioa ohjauksen taitoa.


Method Putkisto on menetelmä, joka lisää Pilateksen ohjaukseen laadullisen ulottuvuuden ja avaa ajatuksen kehon mahdollisuuksiin. Siinä mieli johtaa ajatuksen suuntaa ja liikettä. Opit ohjaamaan uudenlaisen hermotuksen rakentumista ja sitä, miten tarkkailla, että liikkeiden suoritukset tarkentuvat ja tulokset parantuvat. Methodin elementit lisäävät ohjaukseen ulottuvuudet, joka tekevät ohjauksesta kokonaisvaltaisen kokemuksen.


Method Putkisto perustuu asento-liikeaistijärjestelmän herkistämiseen ja systemaattiseen kehittämiseen.


Pilatesliikkeiden ulkoinen suorittaminen ei ole sama kuin niiden ytimeen pääseminen. Marja Putkisto

Onnistuneen koulutuksen tuloksellisuutta mittaamme ohjausteknisestä taidosta, ohjaajaidentiteetistä, ohjaajien kasvavasta liiketoiminnallisesta menestyksestä ja siitä, että asiakaskuntamme saa meiltä parasta mahdollista palvelua.


Koulutukseen kuuluu


Opintomateriaali, opintojen tukiverkko, henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), opiskelijasivuston käyttö ja todistustenjakotilaisuus.

 • Oma harjoittelu asiakkaana Marja Putkiston ja kouluttajien tunneilla.

 • On-line työnohjaus ja tuutorointi.

 • Observointi- ja avustustunnit koulutettujen ohjaajien tunneilla läpi Suomen.

 • Harjoitustehtäviä, käytännön ohjausta, joilla käynnistetään omat ohjaustunnit.

 • Käytännön ohjausnäytöt.


Koulutus alkaa orientaatio-osuudella. Koulutus on jaettu kahteen osaan.


Osa 1 - Method Putkisto Pilates – perustason ohjaaja


Koulutuksen perustan luo basic-osuuden ohjaus. Tässä keskitymme ensin orientoivaan ohjaukseen, joka kytkee Pilateksen power housen toimintaan. Siitä ohjaus painottuu kehon keskustaa vahvistavaan harjoitteluun.


Keskitaso - ohjaa siihen, mitä tarkoittaa kehon "avaaminen", ts. selkärangan toiminnallisen vapautumisen vaikutuksen merkitys ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Painotamme ohjaukseen vaadittavan tiedon soveltamisen taitoa.


Omat rakenteelliset heikkouteni olivat ihan todellinen este harjoittelulla. Siksi tiedän, miksi ja miten Method Putkisto Pilates tekniikkana antaa tuloksia. Marja Putkisto

Osa 1 sisältää:

 • Pilatesmenetelmän historia, perusta, periaatteet.

 • Joseph Pilateksen klassinen repertuaari; matto-harjoittelurepertuaarit eri tasoilla: lämmittely, perus- ja keskitaso oman kehon kautta.

 • Liikejatkumon logiikka tasolta toiselle.

 • Toiminnallinen anatomia luovasti, ts. biomekaniikan ja fysiologian tietotaidon soveltaminen käytäntöön.

 • Ohjaustekniikka; Method Putkisto -opetuspedagoginen perusta, MP Pilateksen ohjaus ja lämmittely perustasolla.

Osa 2 Method Putkisto Pilates - keskitason ohjaaja


Jatkotaso – Pilateksen klassinen repertuaari antaa avaimet kehonhallinnan jatkuvaan kehittymiseen. Tämä jakso syventää Pilateksen harjoittamisen oman kehon tuntemusta syventäväksi harjoitteluksi ja ohjaa sen kautta motorisen oppimisen alkulähteille. Tässä opitaan arvioimaan asiakkaat yksilöllisesti ja tunnistamaan kehon toiminnallisuuden rajoitteita. Opetamme, kuinka rajoitteista huolimatta tarjoamme jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden ylittää ’mahdoton’. Tutkimme myös Pilates-ohjausta pedagogiikan kannalta: miksi Pilates, terveen kehon lisäksi, lupaa onnellisuutta.


Ohjaajaidentiteetti on tärkeä osa koulutusta ja sen selkeytyminen on osoittanut ohjauksen olevan palkitsevampaa. Se näkyy uralla viihtymisessä.

Tulin uteliaana ja innostusta hakemaan - innostuin! Pia Rauhalahti

Osa 2 sisältää:

 • Pilateksen arviointi suhteessa ajan ilmiöihin.

 • Klassisen repertuaarin perus-, keski- ja jatkotason logiikan kehitys.

 • Liikkeiden progressiot ja variaatiot.

 • Pienvälineiden integrointi harjoitteluun: pallot, rulla, ihmevanne, MP Wobbeli, MP Blokkeli.

 • Jatkotason repertuaari oman kehon kautta. Antaa avaimet kehonhallinnan jatkuvaan kehittymiseen.

 • Rakenne, tasot ja tekniikka: asiakkaan lähtökohtien analyysi, yksilöohjaus, ryhmät, erikoisryhmät raskaus/synnytyksen jälkeinen harjoittelu, kuntoutus, selkäryhmät.

Läpi kaikkien koulutusten opit toiminnallista anatomiaa luovasti, ts. taitoa, kuinka soveltaa biomekaniikan lainalaisuuksia tuloksien saavuttamiseksi.


Pilateksesta voidaan puhua kuin puusta, josta on haarautunut monia oksia. Puu on vahva, kun sillä on vahvat juuret syvällä. Mitä lähempänä runkoa oksat kasvavat, sitä vahvempia ne ovat. Siksi meidän koulutuksemme on ammennettu Pilateksen alkulähteiltä. - Tanja Kaavinen
Juurien arvo on korvaamaton, mitä vahvemmat juuret sen suurempi on ymmärryksen mahdollisuus. Tästä alkaa todellinen kehitys. Nyt ymmärretään miksi Originaali Pilates on niin vaikuttava ja miksi kopiot eivät toimi. On monta syytä yllä pitää perintöä! - Marja Putkisto
Method Putkisto pitää kiinni kokonaisuudesta, monet koulut ovat pilkkoneet Pilateksen osiin. - Anna Maria

Method Putkisto Pilates -ohjaajakoulutus täyttää Suomen Pilatesyhdistyksen vaatimukset.

Kesto

 • Osa 1: Method Putkisto Pilates -perustason ohjaajakoulutus 10 opintopäivää; tämän osuuden jälkeen voit suorittaa osan 2.

 • Osa 2: Method Putkisto kehon- ja liikkeenhallinnan menetelmän ohjaajakoulutus 5 opintopäivää

 • Osat 1 ja 2 yhteensä 15 opintopäivää (n. 2 opintopäivää kuukaudessa) n. 1 vuoden ajan.

Kouluttajat

 • Marja Putkisto - Method Putkisto menetelmän kehittäjä ja pääkouluttaja.

 • Tanja Kaavinen - fysioterapeutti, MP, MPP, MPP laite, MPHL, MPKK -ohjaajaa ja MP Pilates -lajin vastaava kouluttaja

 • Elina Heinisuo - arkkitehti, MP, MPHL, MPKK, MPP, MPP laite, MPKO, MP Body Up ja ITR -ohjaaja, kouluttaja

 • Karoliina Mäkäräinen - liikunnanopettaja LitM, MP ja MPP -ohjaaja

 • Riku Torkkeli - fysioterapeutti, PT, anatomian opettaja

 • Satu Suominen - fysioterapeutti, MP, MPHL, MPKK, MPP, MPKO -ohjaaja, anatomian asiantuntija

Koulutuspaikka

Kisakallion Urheiluopisto, Vanajanlinna/Sportness, Oulu/Hailuoto, Lontoo ja Method Putkisto Studiot läpi Suomen.


Hinta

sis. alv 24%

Osa 1: 4450 € - Method Putkisto Pilates perustason ohjaaja

Osa 2 : 2250 € - Method Putkisto Pilates keskitason ohjaaja

Yhteishinta 6450€ - säästä 250€


Lue lisää kaksoiskoulutuksesta, jolla saat kaksi pätevyyttä. Samalla lisäät yrittäjyyden valmiuksia, saat sparrausta oman henkilökohtaisen yritystoimintasi rakentamiseen ja laajennat tarjontaasi. Säästät 3960€.


Kysy myös lisää Liiketoimintaa luovasti paketeista, jotka osaksi kuuluvat koulutukseen.


Kysy lisää

Soita Laura Helisten p. 050 5209712 tai sähköpostitse toimisto@methodputkisto.com


Hae mukaan

Hae mukaan koulutukseen täyttämällä lomake täällä.

Otamme sinuun yhteyttä.


Pilateksen vaikutus

Pilateksen salaisuus on jatkumon kokonaisuudessa. Jos ei ole progressiota, Pilates ei jää kehoon samalla tavalla, jolloin jätetään jotain oleellista pois.

Kuinka tieto siirtyy polvelta toiselle:

 • Joseph Pilates syntyi v. 1883 hän työskenteli vuoteen 1967. Pilatesta lähin opettajaoppilas oli Romana Kryzanowska. Hän toimi Allan Herdmanin opettajana, joka koulutti Gordon Thomsonin, joka koulutti Marja Putkiston. Marjan repertuaariin kuuluu koko Pilates A-Z laitteineen. Sittemmin Marja jatkoi opintojaan Lontoon Pilates kouluissa.

Luota liikkeeseen /sarjaan – vaikka se ei ole täydellinen ja liike lähtee sinua muuttamaan. - Gordon Thomson
 • Marja käynnisti Suomen ensimmäiset Pilates-tunnit Suomen Kansallisoopperassa ja Jaakko Pöyry -yhtiön henkilökunnalle vuonna 1988. Suomen Kansallisoopperan hallitukselle Marja esitteli Pilateksen vuonna 1988.

 • Marja Putkisto jalkautti Pilateksen ammattina Suomeen julkaisemalla alan ensimmäisen suomalaisen kirjan v 2001, kääntämällä ja suunnittelemalla Pilatekselle opetuskielen. Suomen ensimmäisen ohjaajakoulutuksen hän käynnisti vuonna 2000 Method Putkisto Instituutissa.

 • Gordon Thomson on myös opettanut Pilateksen perustan ja laajan/pitkän A-Z repertuaarin (sisältää Pilates laitteet) kokonaisuudessaan Tanja Kaaviselle ja Elina Heinisuolle. Tämä avasi näkemyksen koko pilateksen kokonaisuuteen ja he ovat sen myös sisäistäneet.

Copyright Method Putkisto

289 katselukertaa0 kommenttia

Toimisto: 

Anne-Marie Keituri

Laura Helisten

Helka Riihimäki

+358 50 520 9712
+358 50 575 4776 

toimisto@methodputkisto.com
 

Rekisteriseloste

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black LinkedIn Icon

© 2021 by Method Putkisto Finland Oy 

Kuinka voimme palvella?

Tällä lomakkeella saat helposti yhteyden toimistoomme