top of page
In English

Method Putkisto
Syvävenyttely
-koulutus
Koulutus alkaa la 7.9.2024

Method Putkisto
Syvävenyttely 
ohjaajakoulutus

Alkaa su 17.3.2024

Method Putkisto Syvävenyttely on kokonaisvaltainen, kehoa tasapainottava harjoitusohjelma, joka perustuu syvävenyttelytekniikkaan. Harjoittelun ytimessä oleva tekniikkaa parantaa lihasten keskinäistä tasapainoa ja kehon toiminnallisuutta.

 

Harjoittelu vapauttaa kehon neutraaliin keskiasentoon, poistaa lihasjännityksiä ja kireyksiä sekä tehostaa hengitystä. Harjoittelun myötä ryhti kohenee ja kehon liikkuvuus sekä voimasuhteet paranevat. Harjoittelu lisää fyysistä jaksamista, suorituskykyä ja hyvää oloa. Kun lihasmuisti uusiutuu, tuloksista tulee pysyviä.

Metodin avulla Marja Putkisto itse palautti liikuntakykynsä ja poisti elämäänsä vahvasti rajanneet krooniset  kivut. Menetelmän suosio perustuu vartalon muotoa näkyvästi parantavaan ja kipuja poistavaan harjoitteluun. Se parantaa ryhtiä, lihastasapainoa ja vapauttaa kehon liikkumaan. 

Syvävenyttelyn suosio perustuu sen vartalon ääriviivoja parantavaan vaikutukseen. Menetelmä opettaa käyttäjäänsä huoltamaan itsenäisesti omaa kehoaan, palauttamaan motorisia taitoja ja paikkaamaan niiden puutteita. Menetelmään kuuluu järjestelmä (3D-systeemi), jonka avulla on helppo hahmottaa keho kolmiulotteisesti ja terminologia, joka selkeyttää oman kehon tuntemuksia.

Method Putkisto haastaa ikääntymiseen ja liikunnallisuuden lahjakkuuteen liittyviä uskomuksia.

"Vartalon notkeus on avain sen voimaan ja tasapainoon. Jokaisen lihaksen tulisi periaatteessa olla pidempi kuin luu, jota se liikuttaa tai tukee.”

Marja Putkisto 1993

TIME FOR CHANGE

"Vartalon notkeus on avain sen voimaan ja tasapainoon. Jokaisen lihaksen tulisi olla pidempi kuin luu, jota se liikuttaa tai tukee.”  Marja Putkisto 1993

 

Me opetamme syvävenyttelyä taitona, jolla lisäät fyysistä jaksamista, suorituskykyä, paremman ryhdin ja vapautat kehosi liikkumaan. Hyvä lihastasapaino on terveyden ja hyvinvoinnin edellytys. Tämän taidon voit myös jakaa edelleen. 

KOULUTAMME SINUSTA METHODPUTKISTO SYVÄVENYTTELYN OHJAAJAN

 

Koulutuksessa saat valmiudet toimia Method Putkisto syvävenyttelyohjaajana yksilöille ja ryhmille.

Koulutuksen sisältö tarkennettuna:
 

 • Method Putkisto -menetelmä, sen periaatteet ja elementit, tavoitteet ja tulosten mittausmenetelmät

 • Method Putkiston pedagoginen malli, joka opettaa taitoa ohjata yksittäisiä liikkeitä tarkasti ja progressiivisesti asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin

 • 30 päivän teho-ohjelman sisäistäminen ja sen ohjaamiseen erikoistuminen

 • klassiset MP-liikerepertuaarit: syvävenyttely, hengitystekniikan repertuaari, ryhtiä tukeva syväjumppa ja lämmittely (= MP liikkuva lämppäri)

 • harjoitteiden variaatioiden ja pienvälineiden hyödyntäminen eri ongelmien ratkaisuun eri käyttäjäryhmille

 • anatomian, biomekaniikan ja fysiologian tiedon soveltaminen ja siirtäminen harjoitteluun

 • tuntirakenne, tilannekohtaiset variaatiot

 • ohjauspalvelun tarjonta liiketoimintana

 • ohjauksen ja harjoittelun integrointi osaksi elämää.

Seuraava koulutus alkaa la 7.9.2024

Ilmoittaudu avoimiin oviin >

Mitä koulutus sisältää?

 

Method Putkisto -harjoitukset perustuvat keskittymiseen, rentoutumiseen sekä hengityksen ja kehon painon käyttöön. Method Putkisto -ohjelmat opetellaan askel kerrallaan.

 

Method Putkisto Syvävenyttey -ohjelma sisältää:

 • Syvävenytys-repertuaari, jolla pidennetään kehoa kiristävät lyhyet lihakset.

 • Syväjumppa-repertuaari, jolla vahvistetaan syviä, ryhtiä ylläpitäviä lihaksia.

 • Syvähengitys-repertuaari, jolla parannetaan pallean kimmovoimaa ja tehostetaan hengitystä.

 • Lämmittelyosuus, joka kokoaa kehon tasapainoon ja tekee faskioista joustavat.

Haluatko kuulla lisää?

Erikoistu syvävenyttelyn ohjaajaksi

Opetat taitoa, jolla jokainen voi ylläpitää kehonsa toimintakykyisenä ja kokea liikkuvansa vapaasti.
 

MP-koulutuksessa opit lihaksia pidentävän venyttelytekniikan. Oleellista on ryhtiä ylläpitäviä lihaksia vahvistava, vyötäröä pidentävä  ja tukeva harjoittelu. MP-harjoittelun keskiöön nousevat erityisesti lonkan-lantion tasapainoon sekä lanneselän vakauttamiseen kohdentuvat harjoitteet kunnes ‘’jalat asettuvat alle ja voimaa virtaa lantiosta. ’’

Koulutuksen kesto ja muoto

Koulutus on monimuoto-opiskelua. Se sisältää sekä lähi- että etäopetuspäiviä. Koulutusta syventää työnohjaajan kanssa monitoroitu, oman kehon kautta tapahtuva oppiminen (= oma harjoittelu), observointi- ja avustustunnit sekä asiakkaille tarjottavat harjoitustunnit.

 

 • Koulutus kestää noin vuoden ajan.

 • Se sisältää itsenäistä työskentelyä, henkilökohtaista tuutorointia sekä pienryhmäharjoittelua. 

 • Työnohjaus auttaa kädestä pitäen siirtämään tiedon ja taidon käytäntöön.

 • Opiskelijan verkkokurssit toimivat oman harjoittelun tukena yhdessä henkilökohtaisten tuutorointisessioiden rinnalla.

Koulutuksen kuvausta

Method Putkisto koulutus opettaa anatomian, biomekaniikan ja fysiologian lainalaisuuksia, joita hyödyntämällä harjoittelun vaikutukset tehostuvat. Methodin ohjauksen tekee ainutlaatuiseksi Method Putkiston pedagoginen, tarkka ja kehoa kuunteleva lähestymistapa, jolla yhdessä asiakkaan kanssa kehitystä voidaan arvioida. Tieto sisäistyy oman kehon muutoksen kautta. 

Koulutuksen edetessä opimme mitä Method Putkiston ”sisältä ulospäin” -työskentely käytännössä tarkoittaa, kuinka herkistää asento- ja liikeaistijärjestelmää ja itsenäisesti korjata ja parantaa kehon epätasapainoa ja heikkoja kohtia. 

Koulutus jäsentää ajatuksiasi oman kehosi tarpeista ja ohjaa suuntaamaan voimavarasi oleelliseen. Koulutukseen kuuluu itsenäistä harjoittelua, harjoitustunteja asiakkaille, ryhmätöitä ja työnohjausta. Opit asiakkaan kohtaamisen taitoa ja ohjauskielen tarkkuutta ja näin taito ohjata ohjelmia eri taustoista tuleville asiakkaille kehittyy. Säännöllinen työnohjaus ja ohjattu pienryhmätyöskentelyt ovat oleellinen ja rikastuttava osa koulutusta.

Ohjaustaitoa harjoitellaan koko koulutuksen ajan.

Opintopaikka  

Lähiopetuspäivät pidetään joko onlinissa tai/sekä Vanajanlinnassa Hämeenlinnassa. Muita paikkojamme ovat Method Putkisto Studiot, Tampere, Muurame, Nilsiä,  Pop Up -studio Helsinki. Koulutuspäivistä saat tallenteet jotka ovat käytössäsi koko koulutuksen ajan.

 

”Sähköinen oppimisalusta, Pulpetti on tosi selkeä, sinne voi palata ja katsoa koulutuspäivät uudelleen. Ihan loistavaa!”  Jonna Tallinen

Koulutukseen kuuluu itsenäistä harjoittelua, harjoitustunteja asiakkaille, ryhmätöitä, työnohjausta. Näin syntyy taito ohjata ohjelmia eri taustoista tuleville asiakkaille. Koulutuksessa tieto sisäistyy oman kehon kautta tapahtuvan oppimisena.

Tutkimme lihaksia pidentävän ja vahvistavan venyttelytekniikan vaikutuksia eri kudostasoilla. Metodin harjoituksilla vahvistetaan ryhtiä ylläpitävien lihasten voimaa, hengitystekniikkaa ja parannetaan vartalon ääriviivoja. MP-harjoittelun keskiöön nousevat erityisesti lonkka-lantion tasapainoon sekä lanneselän vakauttamiseen kohdentuvat harjoitteet. Koulutus syvenee ja opimme mitä Method Putkiston ”sisältä ulospäin” työskentely käytännössä tarkoittaa, kuinka herkistää asento-ja liikeaistijärjestelmää ja korjata itsenäisesti kehon epätasapainoa. Opimme asiakkaan kohtaamisen taitoa ja ohjauskielen tarkkuutta. Työnohjaus on oleellinen ja rikastuttava osa koulutusta.

Koulutuksessa pääset jäsentämään ajatuksiasi ja suuntaamaan voimavarasi oleelliseen.

Näin koulutus etenee

”“Ihana koulutus, kun jokainen tiedonhippu on nyt omassa kehossani, soluissani. On tosi hienoa, kun ammatikseni voin hyvin ja sillä autan muita!””

Helka Riihimäki

Koulutuksessa keskitymme ohjauksen taitoon. Sitä harjoitamme läpi koko koulutusvuoden. Ohjaajan itsenäisyys ja varmuus varioida harjoittelua tarkoituksenmukaisesti vahvistuu. Method Putkiston klassiset syvävenytys- ja syvähengitysharjoiterepertuaarit ankkuroimme biomekaniikan lainalaisuuksiin, anatomiaan ja fysiologiaan. Näin tieto siirtyy käytäntöön. Method Putkiston pedagoginen opetusmenetelmä varmistaa ohjauksen tarkkuuden ja saavutettavat tulokset.

Kouluttajat

Kouluttajatiimimme valaisee aihetta monista mielenkiintoisista näkökulmista, herättäen kokonaisuuden henkiin ja antamalla sinulle parhaan valmiuden valmentajan työhön. Tuutorointi on olennainen ja rikastuttava osa koulutusta. Se auttaa sinua siirtämään tietoa ja taitoja käytäntöön.

Marja Putkisto

(MP), physical education teacher, body management expert, developer of the Method Putkisto, director and main trainer of the MP Institute

Maiju Helin

MP, MPKK, MPFU, MP Body Up, kouluttaja

Anna Maria Pääkkö

(AP) Liiketoimintakouluttaja, MP Diplomiohjaaja, MPP, MP Body Up, MPITR, MPKO, MPKK, MPHL -ohjaaja

Pirjo Jokipii

(PJ), Method Putkisto Business and entrepreneur trainer MP Diploma trainer, MPKK, MP Body Up, MPITR trainer.

Ulla Pesola

(UP), MP Diploma instructor, MPHL, MPKK, MPP, MPP device, MPKO, MP Body Up and ITR instructor, trainer.

Kirsti Jauhiainen

MP, MPP, MPPV, kouluttaja

 • Marja Putkisto, Method Putkisto menetelmän kehittäjä ja pääkouluttaja.

 • Ulla Pesola, MP, MPHL, MPKK, MPP, MPP-laite, MPKO, MP Body Up ja ITR -ohjaaja, kouluttaja

 • Kirsti Jauhiainen, MP, MPP, MPPV, kouluttaja

 • Pirjo Jokipii,, MP, MPKK, Body Up, MP ITR -ohjaaja, Method Putkisto Liiketoiminta- ja yrittäjäkouluttaja

 • Anna Maria Pääkkö, Liiketoimintakouluttaja, MP Diplomiohjaaja, MPP, MPUP, MPITR, MPKO, MPKK, MPHL -ohjaaja

“Kun Metodin sisäistää, se muuttaa sinua, tai paremminkin turha karisee ja vapaudut olemaan läsnä niin itsellesi, muille kuin elämällekin.”
 

Tanja Kaavinen

Kouluttajat

Maksa erissä

350€

per kuukausi

Ilmoittautumismaksu 1200 €.

Osamaksu 12 x 350 €.

Yhteensä 5400 € (sis. alv 24%).

Maksa kerralla

4885€

sis. alv 24%

Maksa kerralla - säästösi yli 500 €.

Koulutuksen hinta

Hintaan sisältyy:

 • Opetusta yhteensä 135-160 tuntia

 • Kontaktiopetusta (lähiopetuspäiviä) x 11

 • Method Putkisto -ohjaajapätevyys koulutuksen suoritettua

 • Itsenäistä harjoittelua verkkokurssien avulla x 4

 • Työnohjausta x 13 (á 30-50 min)

 • Koulutusmateriaali (sähköisellä oppimisalustalla oleva materiaali + kirja Method Putkiston parhaat)

 • Minä Method Putkisto palveluntarjoajana -liiketoimintakoulutus

 • Henkilökohtainen liiketoiminnan sparraus x 3

 • Näyttökoe

 • Todistustenjakojuhla

 

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle opiskelijalle suosittelemme Method Putkisto liiketoiminnan alustaa ja brändiä.

KAKSOISPÄTEVYYS

 

Lue suositusta kaksoispätevyydestä. Kun valitset MP Pilates -koulutuksen rinnalle toisen lajin, voit säästää jopa 2500 € koulutusten yhteenlasketusta hinnasta.

HAE MUKAAN

Koulutus alkaa la 23.3.2024

Hinta sis. alv 24%

4885 €, kerralla maksettuna

TAI

5400€, erissä: ilmoittautumismaksu 1200€ ja 12 x 350€

Koulutuksen aikana opiskelija saa mahdollisuuden liittyä Method Putkisto digiluotsi, digimarkkinoinnin koulutukseen.

 

Hintaan sisältyy:

 • Opetusta yhteensä 135-160 tuntia

 • Pätevyys: MP Syvävenyttelyn ohjaaja 

 • Lähiopetuspäiviä  (paikan päällä tai online) x 11

 • Verkkokurssit x 4

 • Työnohjausta x 13 (30-50 min)

 • Koulutusmateriaali (sähköisellä oppimisalustalla oleva materiaali + kirja Method Putkiston parhaat)

 • 1 vuosi Method Putkisto tavaramerkki lisenssi  &  brändin toimintansa rakentamiseen

 • Liiketoimintakoulutus valmentajapalvelun muotoiluun

 • Henkilökohtainen liiketoiminnan sparraus x 3

 • Observointi- ja avustajatunnit Putkisto Cloud Studiolla, kirjalliset tehtävät. 

 • Observaatio ja avustajatunnit kokeneen ohjaajan/valmentajan rinnalla.

 • Osallistuminen tunneille: Marja Klubi yht. 12 tuntia

 • Lopputyöt ja niiden arviointi 

 • Näyttökoe

 • Todistustenjakojuhla

Mitä seuraavaksi​

Hae mukaan

Seuraava koulutus alkaa la 7.9.2024.

TÄYTÄ HAKULOMAKE -
saat koulutuksen aikataulun ja olemme sinuun yhteydessä. Soita meille Laura Helisten p. 050 5622723 tai sähköpostitse, instituutti@methodputkisto.fi.

 • PUHUTAAN & TAVATAAN -

Varaa keskusteluaika kouluttajan kanssa kanssa

 • Haluatko kuulla lisää? -
  Lataa koulutuksen infopaketti tästä >

bottom of page