top of page
In English

Lumo&Voima Marjan sanoin

Kuinka monella aistijärjestelmä on sekaisin – ahdistavatko hyvinvointimittarit?


Marja Putkisto kehottaa tasapainottamaan aistijärjestelmää:

Yhä useammin ihmiset ovat levottomia digi-ihmisiä, jotka eivät enää tiedä mihin kiinnittyä. Tämä johtaa hämmennykseen ja epävarmuuteen.

Kirjoitin tämän kirjan henkilölle, joka on liiallisten aistiärsykkeiden tulvan alla. Puhutaan tukalasta olosta, päänsäryistä tai selkäkivuista, ahdistuksesta tai tasapainottomuudesta. Uskon, että kyseessä on paljon syvempi ongelma.


Huoleni

Olen vuosikymmeniä puhunut kehonhallinnasta, jota olen 35 vuotta ohjannut ja elänyt. Koskaan en ole ollut yhtä huolissani kuin nyt. Näen ihmisiä, jotka eivät enää luota itseensä tai heitä, jotka tekevät niin paljon, että on jo vaikea erottaa kehon merkkejä. Uskon, että tämä aiheuttaa masennusta ja pahoinvointia. Puhumme nukkumisesta, mutta olemmekohan edes hereillä? Keho ei enää erota rentoutumisen ja aktiviteetin eroa.


Miten tässä näin kävi? Onko ihminen joutunut hukkaan tiedon, lukuisten ohjelmien ja hyvinvointimittareiden keskellä? 


Tietoa on niin paljon, että ihminen ei enää tiedä mitä pitäisi tehdä tai mikä riittää ja kokee kaikkien hyvien neuvojen keskellä riittämättömyyden tunnetta. Tämä epävarmuus, ja jopa huoli, syö itsetuntoa ja voimia. Ihmisellä on sisäsyntyinen kyky arvioida omaa jaksamistaan, aivot kyllä kertovat, milloin on nälkä tai milloin on aika nukkua. Ylistimulaation maailmassa ihminen vieraantuu oman kehonsa tuntemisesta ja samalla myös elämän hienomotoriikasta. Tätä tilaa ei siitä kärsijä useinkaan tunnista.


Ratkaisuksi


Tämän kirjan olen tehnyt koska uskon, että on aika yksinkertaistaa asioita. Kirja on yksi vastaus siihen, miten palauttaa tie itseluottamukseen ja omiin kehon voimiin ja kykyihin, jotka voi tunnistaa ilman mittareita.


Uudessa ”aistijumppa”-kirjassani, "LUMO & VOIMA – virittäydy energiseksi" väitän, että kun opimme kirkastamaan ja tasapainottamaan aistiherkkyyttä, motoriset taidot kehittyvät ja ihminen virkistyy.  Hyvän motoriikan perustaksi tarvitsemme vireän aistijärjestelmän. Olen ylpeä siitä, että saan puhua suomalaisille suomalaisuuden voimasta. Haluan osoittaa, kuinka helposti – tietoisuuden kautta – voimme hyödyntää hyvinvointiin pohjoista sijaintiamme ja oman kulttuurimme viisautta. Onko siis totta, että ollaan menty merta edemmäs kalaan ja meitä vahvistavat vastukset ovatkin nenämme edessä tai jo mukanamme?


Uskon, että oman kehon tuntemusta syventämällä saamme takaisin kyvyn virittäytyä energiaan, ihan omin suomalaisin terveen järjen keinoin. 

Käsittelen asiaa kolmella tasolla:


1. Liike lievittää Opetan arjen vahvistajat, keventäjät ja lievittäjät. Kehossa on voimaa ja se parantaa itse itseään. Kun tekee oikeita liikkeitä, olo selkeytyy, lievittyy ja helpottuu välittömästi.

 

2. Lumo-ohjelma/aistijärjestelmällä energiaa Opetan, kuinka opit kuuntelemaan kehon sisäistä viisautta. Ohjelma käsittelee mindfullness- tyyppisiä harjoitteita, jotka virittää henkistä vireystilaa ja osoittavat, kuinka paljon heijastuspintoja pohjoisen vuodenajat meille tarjoavat. Meihin on sisäänrakennettu myös viisautta, johon voi luottaa. Näitä kumpaakin vasten on helppo nojata ja tietoisesti virittää aistien tasapainoa kohottamaan mielentilaa ja kehoa. Aistijärjestelmä virittää meidät uuteen ’tilaan’. Kun aistit tasapainottuvat, ihminen muuttuu ja voimaantuu.


3. Voima-ohjelma Opetan, kuinka voit käyttää liikettä välittömästi nostamaan valmiustilaa, ts. kuinka virittää valmiutta toimia parhaimmillamme. Väärässä vireessä ei kannata mennä paikalle. Liikettä voi käyttää esimerkiksi lisäämään rohkeutta edessä olevaan kokoukseen tai esiintymiseen.

Onko siis aika avautua? Virittäytymisen taito on opittavissa.


Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comments