top of page
In English

Miksi Method Putkistoa kutsutaan ulkomailla usein suomalaiseksi joogaksi, Finnish Yoga?

Mitä kehoni tarvitsee? Tarjontaa on vaikka kuinka paljon, mutta miten osaan valita tarjonnan merestä itselleni sopivan lajin? Miten lajit eroavat? Eikös joogakin ole venyttelyä ja pilates vahvistaa? Miten Method Putkisto sitten eroaa niistä? Mistä minä tiedän mikä minun keholleni sopii?


Olisiko syytä palata perusteisiin eli siihen, mihin kukin laji perustuu ja mitkä ovat sen arvot? Jokaisella lajilla on aina tavoite ja laji etenee kohti päämääräänsä. Jos menetelmä irtaantuu sen perustasta, tekemisestä tulee suorittamista ellei jopa touhuamista.  


Jooga on tunnetusti henkisen kasvun alusta. Se on Intiassa tuhansien vuosien aikana uskonnollisesti syntynyt monimuotoinen menetelmä. Pilates puolestaan on saksalainen ja ehkä juuri teknisyytensä takia puhuttelee suomalaista insinöörikansaa. Siinä yhdistyvät loogisuus ja tehokkuus.


Method Putkisto taas on suomalainen kehonhallinnan menetelmä ja se kantaa suomalaisia arvoja. Sen perustana ovat sananmukaisesti maa, metsä ja Sibelius (lue BODY UP -kirja, 2107). Sen tavoitteet ovat oman kehon tuntemus ja sen kautta saavutettava itsenäisyys oman kehon huoltoon sekä kehon kokonaisvaltainen tasapaino ja liikkumisen vapaus.


Method Putkiston perusta rakentui 1980-luvulla, jolloin syvävenyttely oli lähes tuntematon asia. 2000-luvulla moderni jooga asettui Suomeen ja nosti venyttelyn ja hitaasti tehtävän harjoittelun arvoa. Monille on yhä sekoittavaa, kuinka lajit eroavat, sillä kumpikin sisältää kehollisia harjoituksia kuten hengitys-,  rentoutus-, keskittymis- ja visualisointiharjoituksia. Molemmat parantavat lihaskuntoa, notkeutta ja tasapainoa sekä lievittävät stressiä ja kohentavat mielialaa. Ulkomailla Method Putkistoa kutsutaankin usein suomalaiseksi joogaksi. 


Joogan asemaa on 2000-luvulla voimakkaasti vahvistettu Intiassa, jossa siihen tänään suhtaudutaan tärkeänä kansanperinteenä ja jonka merkitystä hindujen identiteettiin on alettu korostaa. Ilman perinteitä kaikki on irrallista, siksi onkin hienoa kuulla kuinka Jooga vuodesta 2016 on ollut Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa. 


Method Putkisto palauttaa kehoon luonnollisen liikkeen ja kehittää käyttäjäänsä psykofyysisesti.

Se  tarjoaa elämyksellistä harjoittelua, jossa tunteminen, tunnistaminen ja havainnointi kohtaavat tunnetason. Se on loogisesti etenevä ja se parantaa liikkeen hallinnan dynamiikkaa ja on erityisen tunnettu  tilallisen ymmärryksen selkeyttämisestä ja monipuolisesta hengitystekniikan harjoitevalikoimasta.


Method Putkiston tavoitteet ja periaatteet keskustelevat sulavasti muiden vallalla olevien menetelmien kanssa. Se sanoittaa uudelleen monen lajin perinteitä ja ainutlaatuista siinä on sen opetustekniikka. Se on luonut ihmisten käyttöön käsitteet, jotka vahvistavat oman kehonhallinnan taitoa eri taustoista tuleville käyttäjille. 


Method Putkisto tukee jokaisen persoonaa ja sopii jokaiselle vartalomallille ja kuntotasolle.Sen tulokset perustuvat liikkumisen perusasioiden hallintaan. Sitä voi käyttää systemaattisesti arjen tukena. Se on myös tekniikka esteettiseen ja tanssilliseen ilmaisuunja toimii kaikkien taitolajien tukena (ratsastus, tanssi, baletti). Viime vuosina menetelmää on muokattu palvelumuotoilun keinoin, minkä myötä sen tarpeenmukainen valinta ja käyttäminen ovat helpottuneet ja tehostuneet. Tämä on merkityksellistä varsinkin nyt, kun ihmisten ajankäyttö on muuttunut ja haluamme tuloksia ajatuksella ”vähemmällä enemmän”.   


2020 Method Putkisto toi esiin sen syvän yhteyden suomalaiseen luontoon, vuodenaikoihin ja niiden hyödyntämiseen mielikuvaharjoittelussa (Virittäydy energiseksi, 2020 Docendo).


Method Putkisto on  menetelmä ja hyvinvointikonsepti, joka kunnioittaa jatkumoa ja näkee liikkeen hallinnalliset taidot  laajasti mielen ja kehon hyvinvoinnin edistäjänä. Menetelmä kehittyy jatkuvasti niin, että se vastaa täsmällisemmin sekä yksilöiden tarpeisiin että laajempiin ajassa tapahtuviin haasteisiin. Sitä ohjaavat siihen erityisesti lisensioidut ohjaajat. Tämä on varmistanut, että methodi on myös systeeminä selkeytynyt.


  • Method Putkisto on syntynyt Marja Putkiston henkilökohtaisesta tarpeesta pystyä liikkumaan vapaasti. Marja kehittää yhä menetelmää ja sitä, miten siirtää tiede käyttöön elämyksellisesti tavalla, joka lisää tietoisuutta sekä ymmärrystä ja motiivia. 

  • Metodi auttaa laajentamaan arjen ilmaisutaitoja ja sitä kautta parantamaan elämän laatua.

  • Sen kuntouttava/terapeuttinen vaikutus perustuu havainnointitaitojen avulla saavutettavaan autonomiaan. Se syventää luovaa ajattelua määriteltyjen käsitteiden kehollistamisen kautta.  Siinä yhdistyvät linjaus, musikaalisuus, esteettisyys sekä ilmaisu ja luovuus. Kun kaikki ne toteutuvat, liike alkaa virrata.

Koe menetelmä kehossasi kursseilla ja viikkotunneillamme. Löydä lähin Studiosi täältä. Tai hae Method Putkisto -ohjaajaksi.

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page