top of page
In English
  • Writer's pictureFinnmotion

Marjan Putkiaivoituksia työhyvinvointiin

Olen ylpeä Suomen maineesta hyvinvoinnin edelläkävijänä ja siitä miten yritykset hoitavat henkilökuntansa työhyvinvointia. Haluan Suomen jatkavan kehitystään esimerkillisenä maana! Näen, että meillä on paljon annettavaa maailmalle ja olen valmis jakamaan taitoani ja tietoani yrityksille kaikilla mahdollisilla tasoilla.

Työni kehonhallinnan ohjaajana aika ajoin muistuttaa hengenpelastajan työtä.

Joskus studioni muistuttaa ensiapuasemaa. Hengityksen mekanismin tasapainottaminen tuo uutta happea työn uuvuttamiin asiakkaisiin ja kun he ”virkoavat” on ilo molemminpuolinen, elämä voittaa!

Asiakassuhteeni ovat pitkiä ja luottamus on rakentunut vuosien kuluessa. Heistä suuri osa koostuu toimihenkilöistä ja johtajista, jotka kaikki kantavat vastuuta ja tekevät parhaansa selviytyäkseen mahdollisimman hyvin työnsä haasteista. Olen saanut näköalapaikan havainnoida, miten stressaantunut ihminen selviytyy ja miten kovilla ihmisen psyyke ja fyysinen tasapaino ovat, kun työpaineet lisääntyvät.

On ollut palkitsevaa kuinka pienellä voinkaan auttaa heitä auttamaan itseään. Studiossani on venytelty niin mieltä kuin kehoa.

Vuosien kuluessa aloin miettiä, miksi ‘flow’ ei voisi olla enemmänkin vakiotila kuin vahinko. Mietin voiko siis stressiä vasten levätä ja sitä kuinka ihminen pääsee kiinni meissä jokaisessa olevaan luovuuden voimaan. Kiehtovin kysymys on se, miten vaikutamme toisiimme ja usein tietämättämme.

Eipä ihme, että PUTKIAIVOITUKSIA tuntui hyvältä blogi-nimikkeeltä.

Finnmotion-ohjelmakonseptia hioin neljä vuotta ja onneksi käänsin ajatteluni lisäksi kieleni organisaatioille sopivaksi, ehdin rauhassa koota ajatuksia yritysten tarpeista ja avauduin ymmärtämään syitä reunaehtoihin. Maailma kääntyi ja nyt jokaisen työpanosta tarvitaan.

Meillä on tarjota palvelu, joka auttaa niin yksilöä kuin organisaatiota kohtaamaan uudet haasteet.

Finnmotion-ohjelma on ulkoisesti yksinkertaisen näköinen. Kuitenkin ohjelmat kytkevät ihmisen takaisin kehon kokonaisvaltaiseen järjestelmään, jonka hienoutta on vaikea kenenkään kuvata, mutta jonka olemassaolosta ihminen aika ajoin tulee tietoiseksi. Tämä tapahtuu, kun ihminen asettuu oman kehonsa ja mielensä keskilinjalle. Silloin ihminen tunnistaa olevansa osa isompaa kokonaisuutta, ymmärtää enemmän kuin sanoiksi voi pukea, oppii uutta, tunnistaa tämän hetken ja pystyy keskittymään. Kaikkein merkittävintä onkin, kuinka tämä vaikuttaa tiimeihin ja tunteeseen yhteenkuuluvuudesta.

Hyväksytään siis muutokset, käännytään maailman mukana ja hyödynnetään luovasti muutoksen suuruutta. Tässä siis perusta uudelle työhyvinvoinnin ajattelulle.Etsimme pilottiyrityksiksi eteenpäin katsovia avoimia yrityksiä. Ota meihin pian yhteyttä ja venytetään työhyvinvointi vielä tästäkin uusiin mittasuhteisiin ja loistetaan!

Lue lisää kuinka energisoitua: https://www.methodputkisto.fi/tyohyvinvointi


Katso alla Marjasta


Marjalla on takanaan 35 vuoden kokemus kehonhallinnan menetelmän kehittäjänä, ohjelmien tuottajana, kouluttajana ja tietokirjailijana.

Hän väittää, että ihmisen potentiaali saadaan käyttöön kun itsetuntemus syventyy, jolloin vasta hän itse pystyy systemaattisesti rakentamaan omaa hyvinvointiaan. Marja uskoo käytännönläheisyyteen, hän

  • kantaa ryhmät prosessiin turvallisella tavalla, jossa yksilö saa otteen yksinkertaisten harjoitteiden avulla omista toimintamalleistaan.

  • uskoo, että muutos on mahdollinen vasta, kun sanat ja käsitteet puhuttelevat ihmistä ja ne myös kehollistetaan. Tämä avaa tietoisuutta ja mahdollistaa asioiden tunnistamisen.

Marja on kokenut muutosjohtaja, joka konsultoi johtoa ja valmentaa esimiehiä, työntekijöitä sekä tiimejä. Pääteemoina hänellä on hyvinvoinnin autonomia ja kehollisen tasapainon lisäämisen kautta kehittyvät yhteisön hyvinvointia lisäävät vuorovaikutustaidot.

Marjan missio: ihmisen potentiaali itsensä johtamisen näkökulmasta. Kun Ihminen tuntee ja tunnistaa oman toimintatapansa vaikutukset syttyy motivaatio, jolla onnistunut muutos voidaan viedä läpi. Tähän perustuen Marja kehitti Finnmotion-mallin, joka tuottaa hyvinvointia koko yrityksen toiminnalle. Method Putkisto rakentuu fysiologian lainalaisuuksiin.


Marjan intohimo: saada ihmiset ja yhtiöt loistamaan; energisoida ihmisiä ja saada heidät inspiroitumaan muutoksesta. Marjan kehittämä menetelmä antaa tähän työkalut.


 

Marjan työ perustuu menetelmään Method Putkisto, jonka hän suojasi tavaramerkillä vuonna1990. Finnmotionin kautta hän hyödyntää metodin ytimen liikemaailman hyödyksi ja on erityisen kiinnostunut siitä, miten sen voi siirtää johtajuuden työkaluksi.

Marja johtaa vuodesta 1993 perustamaansa Method Putkisto Instituuttia. Sen myötä ketju on kasvanut 1 henkilön edustamasta menetelmästä yli sadan ihmisen edustajaksi ketjuksi ja levinnyt myös kansainväliseen jakeluun. Marja on kirjoittanut menetelmistään lukuisia kirjoja, joiden keskiössä on missio tarjota taitoa, jolla ihminen voi ottaa hyvinvoinnin omiin käsiinsä.


Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page