top of page
In English
  • Writer's pictureFinnmotion

Hailuoto tähtää maailman parhaiten voivaksi työyhteisöksi

Perämeren suurimmassa saaressa, tuhannen asukkaan Hailuodossa hyvinvointi on nostettu yhdeksi kunnan tärkeimmistä tavoitteista. Hailuodossa on systemaattisesti parannettu työntekijöiden hyvinvointia ja uusia tapoja hyvinvoinnin ylläpitämiseen on etsitty avoimin mielin. Viimeisimpänä suurena projektina Hailuodossa on otettu käyttöön mielen ja kehon yhdistävä - Marja Putkiston kehittämä Finnmotion-konsepti.

Finnmotionissa lähestymistapa poikkeaa lähes täysin normaaliksi opitun työhyvinvoinnin mallista. Uuden lähestymistavan keskiössä on työntekijä ja työntekijän jatkuvan hyvinvoinnin kehittyminen työajalla suoritettavien yksilöharjoitteiden avulla. Harjoitteet opetellaan ohjatusti ja aina tilanteen salliessa niitä toteutetaan ryhmässä. Työntekijän hyvinvoinnin parantumisesta seuraavat vaikutukset näkyvät työyhteisössä ja näin edistävät kokonaisvaltaisesti kunnan toimintaa. Tällä hetkellä Hailuodon kunnan sairauspoissaolot ovat vain noin 2 prosentin luokkaa. Vielä kolme vuotta sitten tilanne oli toinen ja sairauspoissaolot ovatkin laskeneet vuodesta 2018 vuoteen 2020 yhteensä 56 prosenttia. Mikä Hailuodossa on johtanut näin hyviin tuloksiin?


Hailuodossa aloitettiin systemaattisesti kiinnittää huomiota hyvinvoinnin edistämiseen osana toimintatapojen muutosta vuodesta 2017 alkaen, jolloin myös Aki Heiskanen siirtyi Hailuodon kunnanjohtajaksi. Hailuodon toimintatapa on vastuullisesti yhdessä, ja siitä on tullut vakiintunut osa kaikkea kunnan toimintaa.

Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen
Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen
”Hyvinvoinnin edistämisessä työntekijät otettiin heti alusta asti tärkeäksi osaksi työhyvinvointimallin suunnittelua ja parhaita menetelmiä etsittiin jokaiseen yksikköön sopiviksi. Työyhteisössä hyvinvointia lähestyttiin monesta eri suunnasta; johtamiskäytäntöjen, työn sujuvuuden, työhyvinvointityön, ja vuorovaikutuksen parantamisen kautta. Selkeäksi lähestymistavaksi valikoitui yksilön hyvinvoinnin edistäminen ja miten me voimme työnantajana sitä tukea”, kertoo Aki.


Method Putkisto osana kunnan työhyvinvointimallia

Method Putkisto sopi aloitettuun hyvinvointityöhön erinomaisesti mukaan ja Hailuoto valikoitui työhyvinvoinnin pilottikohteeksi vuonna 2020 aloitetussa kokeilussa. Aki on itse kouluttautunut Method Putkisto ohjaajaksi 2015–2016 ja omien hyvien kokemustensa kautta syttyi myös kipinä metodin pilotointiin kunnassa.


Method Putkisto-ohjaaja Elina Heinisuo ja Hailuodon hyvinvointiryhmä
Method Putkisto-ohjaaja Elina Heinisuo ja Hailuodon hyvinvointiryhmä

Pilotointia on nyt takana vuosi ja työtä Finnmotion-konseptin kanssa päätettiin Hailuodossa jatkaa hyvien tulosten innoittamana myös pilotoinnin jälkeen. Finnmotion -ryhmiin osallistuneet kertoivat, että harjoitteet paransivat muun muassa oman kehon tuntemusta ja tietoisuutta omasta ryhdistä. Lisäksi osallistujien hyvinvointia mitattiin koko pilottijakson ajan eri menetelmillä, joiden mukaan osallistujien kivut muuttuivat seurantajakson aikana hyvän olon tuntemuksiin. Mittauksissa havaittiin myös työilmapiirin

muuttuminen positiivisemmaksi. Kulunut vuosi ei ollut projektin toteuttamisen kannalta helpoin, sillä maailmanlaajuinen pandemiatilanne pakotti myös suuren osan Hailuodon kunnan työntekijöistä etätöihin sekä mukautettuihin työjärjestelyihin.


Finnmotion-konseptin kehittäjä Marja Putkisto
Finnmotion-konseptin kehittäjä Marja Putkisto
”Olemme pystyneet jatkamaan harjoitteita etänä ja huomanneet, että yhdessä tehtävillä etäharjoituksilla on ollut erittäin suuri merkitys yhteisöllisyyden luojana. Kyseessä on ajattelutavan muutos. Menetelmä on sellainen, että sen voi ottaa osaksi kaikkiin päivän askareisiin. Harjoitteiden sulautuminen osaksi jokapäiväistä toimintaa esimerkiksi palaverin aikana toteutettavaksi tai kävellessä tehtävä askelluksen parantaminen ovat osaltaan harjoitteiden tekemistä. Suuret tulokset syntyvät siitä, että pitkin päivää tehdyillä parannuksilla sekä keholliset että mielelliset tulokset kasvavat. Tulokset ovat erittäin kokonaisvaltaisia ja harjoitteet sekä niille varattu aika ovat selvästi maksaneet itsensä takaisin”, kertoo Marja.

Ympäristö osana hyvinvoinnin parantumista

Hyvinvointiin tehdyt panostukset ovat Hailuodossa suuria, mutta myös työntekijöillä ja saaren omaleimaisella historialla on ollut oma osansa hyvinvoinnin parantumisessa. Hailuodon uniikki tunnelma ja arktisen eksoottinen sijainti antavat hyvinvoinnin edistämiselle aivan uudenlaisen ulottuvuuden karun ja kauniin luonnon keskellä, joka elää jatkuvassa muutoksessa. Saari itsessään nousee yhdeksän millimetrin vuosivauhtia merestä, hiekkarannat muuttuvat tuulen, jään ja virtausten mukana ja vuorokauden vaihteluiden seuraaminen kuuluu saarelaisten arkeen.

Marjaniemen majakka ja kalastajakylä, Atte Sipola
Marjaniemen majakka ja kalastajakylä, Atte Sipola

Hailuotolainen uniikki elämäntapa on sulautunut luonnon kiertoon vuosisatojen kuluessa ja määrittänyt elämän rytmiä. Saari on aina ollut riippuvainen ympärillä olevasta merestä ja kalastuksesta merenkäynnin tukikohtana. Saarelle kuljetaan yhä lautalla ja talvisin Suomen pisintä jäätietä pitkin. Hailuodossa vallitseekin aivan omanlainen tunnelmansa, kiire katoaa jo saarta lähestyessä. Yhdistelmänä Hailuoto tarjoaa hyvinvoinnin ja henkisen rauhan löytymiselle täydelliset puitteet, kun työkalut ja oikeat keinot on käytössä.

”Uskomme että hyvinvointia voi tulla myös etsimään Hailuotoon ja tulevaisuudessa tahdomme olla koko kuntana hyvinvoiva. Tarkoitus on tuoda hyväksi havaitut toimet osaksi kaikkien kuntalaisten arkea. Leikkimielisenä tavoitteenamme on tulevaisuudessa olla koko Suomen onnellisin saari”, hymyilee Aki.

LISÄTIETOJA:

Hailuodon kunta:

Aki Heiskanen

kunnanjohtaja

+35844 497 3502

aki.heiskanen@hailuoto.fi

Hailuoto on Perämeren suurin saari, jonka pinta-ala on 207 km2. Hailuodon kunnan asukasluku on vakiintuneesti pysynyt noin 1000 henkilössä. Parhaan matkailusesongin aikana Hailuodon väkiluku tuplaantuu. Hailuodon kunnan palveluksessa on 89 työntekijää.


Finnmotion Konsepti:

Marja Putkisto

marja.putkisto@methodputkisto.com

Method Putkisto on Suomen kokenein kehonhallinnan palvelujen kehittäjä, kouluttaja ja alan edelläkävijä, joka tarjoaa laadukasta kehon- ja liikkeenhallinnan ohjausta ja koulutusta, tavoitteenaan elämän kestävää kehonhallintaa ja liikkumisen vapautta. Metodin takana on suomalainen kehonhuollon uranuurtaja Marja Putkisto.

Marja Putkiston kehittämä Finnmotion tarjoaa yrityksille työkalut kehon ja mielen hyvinvoinnin kehittämiseen, stressin vähentämiseen ja keskittymisen syventämiseen nopeutuvassa muutosvirrassa.


Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

ความคิดเห็น


bottom of page