top of page
In English

Tiede tuo rajat, kokemus venyttää niitä, taitaja rikkoo rajoja - ja saavuttaa uutta!

Marja Putkisto lupaa harjoittelijoille kokonaisvaltaista tasapainoa, joka näkyy ulospäin parantuneena ryhtinä ja jonka tunnistaa tasapainoisesta lihaksistosta, notkeudesta ja keskivartalon tuesta.Tieto, tiede ja kokemus alkavat elää vasta, kun ne ovat sinun käytössäsi


Marja Putkisto

‘’Missioni on itsenäisyys, se että ihminen itse ymmärtää ja hallitsee liikkumisen perusteet ja osaa korjata oman kehon virheasentoja (jopa syvään juurtuneita), hallitsee selkärangan liikkeet ja osaa hienosäätää liikkeitään nopeankin suorituksen aikana.’’ Marja PutkistoHarjoitemäärä & annostelu

Marja Klubin harjoittelun perustana ovat fysiologiset lähtökohdat kuten harjoitemäärien annostelu ts. mikä riittää, jotta kudos muuttuu. 


Method Putkiston tarkka tekniikka yhdistettynä loogisesti etenevään, harkittuun harjoiteannosteluun ja rytmitettyyn prosessiin tuottaa tuloksia. Riittävät toistot kehittävät lihasmuistia, jolloin jokainen toisto luo ja vahvistaa hermosolujen välisiä yhteyksiä aivoissa. Harjoittelu on samalla aivojumppaa. Tiede selittää miksi Marja Klubin malli toimii


Klubi-harjoittelu nojaa tieteeseen ja käyttää kokemusta ponnahdulautana.

 

Marja Klubin harjoittelulla ylläpidetään ja palautetaan hiipuvia liikeratoja ja poistetaan jäykkyyttä ja kömpelyyttä.  Venyttely pidentää lyhyitä lihaksia ja sen sisällä voidaan vahvistaa ryhtiä ylläpitäviä lihaksia. Harjoittelu keskittyy  selkärangan tukeen, lihasten hermotukseen ja hienomotoriikan  sekä keskivartalon hallintaan, ryhdin toiminnalliseen vahvistamiseen, lihastasapainoon, alkuasentojen ja liikkeiden lähtöpisteiden ja liikkeiden sisäisen progression hallintaan ja lihasten aktivaatiojärjestyksen parantamiseen, jotta harjoitteet osuvat oikeisiin lihasryhmiin. Tuloksia parantaa


 • harjoitteluaikojen lyhentäminen 

 • harjoterepertaarin toistojakson pituus,  6 viikkoa

 • keventävien palauttavien jaksojen pituudet, täsmäkurssit

 • kasvo& kehoharjoittelun kombinaatio

 • säännöllisyys

 • liikkeiden suoritusten tekniikka ja tarkkuus 

 • herkyyden palauttaminen

 • keskittymisen kohdentaminen ja syventäminen 


 • taidon kehittyminen 

 • rentoutuminen

 • kuuluminen 

 • - nauru!


Marja KlubiTekniikka

Kun tekee oikeita asioita oikeaa aikaan, saavuttaa enemmän vähemmällä. Hyvä harjoittelu  on melkein kuin matemaattinen kaava, johon kuuluu aina kehon linjaus. Kutsumme pieniä harjoitteita mikroliikkeiksi. Huoltaessaan motoriikkaa ja ylläpitäessään ketteryyttä mikroliikkeet ovat selkärangan säännöllistä hermotusjumppaa. Harjoittelussa opetamme aivoja hermottamaan lihaksistoa oikeassa järjestyksessä (sisältä ulospäin eli ensin syvät ja sitten pinnalliset lihakset), kunnes toiminto automatisoituu ja keho alkaa kannattaa sinua, traumat hälvenevät ja kehonhallinnan taito kehittyy. Method Putkisto -tekniikka perustuu liikkeen suoritukseen käytettävän dynamiikan hienosäätöön.  Harjoitteluun kuuluvat intensiteetti ja dynamiikka, jotka tarkoittavat  liikkeen tekemisen laatua: ajoitusta, keveyttä, voimaa ja hengityksen paineen hyväksikäyttöä, jolloin liikkeiden laadullisen/esteettinen suoritus paranee.   Oikealla  tekniikalla harjoitteet kohdennetaan eri kudostasoille ja tiettyihin lihasryhmiin. Näin lihastasapaino paranee. Klubissa Marja ohjaa Method Putkisto -menetelmällä kohdentaen harjoittelun eri tasoille: 


 1. Biomekaaninen taso: suorituksen tarkkuus ja puhtaus (3D). Biomekaanisella tasolla harjoittelun perustana on sinun oma rakenteesi. 

 2. Fysiologinen taso: kuinka saavuttaa tuloksia, jotka on mitattavia monella tasolla (solu, lihaskudos, sidekudos, jännekudos, lihaskalvoissa ja hermokudoksessa). Tähän perustuu kunkin harjoitusteeman/modulijakson pituus.

 3. Neuraalinen, hermoston toiminnan taso: kuinka saavutetaan liikkeen neuraalinen hallinta. Neuraalinen taso viittaa lihasmuistiin. Siinä paneudutaan liikkeen hallinnan tekijöihin. Harjoitukset uusivat ja vahvistavat hermotusta (= neurofitness), kunnes lihasmuisti kehittyy ja sopeutuu uuteen tapaan toimia. Tähän perstuu se, miksi kesän kertausjaksolla tapahtuu syväoppiminen. 

 4. Mielen tasolla: Ihminen pystyy tuntemaan ja tunnistamaan kehon asentoja ja tuntemuksia. Hän pystyy niiden perusteella tekemään rakentavia ja tuloksia tuottavia valintoja oman kehonsa suhteen ja ottaa käyttöönsä luovuutta – siis voimavarojaan. Oman kehon tuntemus johtaa kehon hallinnan taitoon.  Method Putkisto 3D Kasvoklinikan Face Up Kasvojumpalla kauniiksi - ohjelma

Face Up -kasvojumppa  käynnistää aivojen kontrollikeskuksen. Teemme harjoitteita, jotka käynnistävät aivojen kontrollikeskuksen, otsalohkossa sijaitsevan aivojen osan, joka auttaa hallitsemaan tunteita ja ajatuksia.


Niskan ja kaulan kannatuksella on todistetusti vaikutusta tiettyjen sairauksien puhkeamiseen. Tuntuma oman kehon kontrolliin herkistyy. Aivoissa oleva oma lymfajärjestelmä aktivoituu. Silmäjumpalla ja vagushermoa aktivoimalla voimme vaikuttaa koko kehon hyvinvointiin. Aivosumun hälventymisen tunnistaa. 


Kasvoni ovat "pienentyneet" ja turvotus on laskenut, kasvojen luusto on tullut esille.” Leena 


Ohjelman kierto

Marja Klubin teemajaksot seuraavat vuodenaikojen vaihtelua ja hyödyntävät niiden luontaista vaikutusta vireystasoon. Luonto vaikuttaa meihin voimakkaasti. Vaikutukset näkyvät mm. verenpaineessa ja sydämen sykkeessä. Tätä luonnon kiertokulkua hyödynnämme Marja Klubin harjoittelun teemajaksojen suunnittelussa.


 Turun yliopistollisen keskussairaalan ja PET-keskuksen tutkimuksen mukaan vuodenajat vaikuttavat myös tunteisiin ja sosiaaliseen elämään siten, että kielteiset tunteet vaimenevat kesäisin. Tutkijat osoittivat, että päivän pituus vaikuttaa aivojen opioidivälittäjäaineiden toimintaan, ja sitä kautta mielialaan.


Valo vaikuttaa meihin voimakkaasti ja sitä kannattakin hyödyntää oman hyvinvoinnin edistämisessä. Riittävällä valolla on välitön virkistävä vaikutus.  Valon myötä keskitymme paremmin, huomiokyky ja tarkkaavaisuus paranevat, reaktiot nopeutuvat, teemme vähemmän virheitä ja suoriudumme tehtävästä nopeammin ja paremmin. 


Marja Klubissa harjoitellaan säännöllisesti. Se takaa jatkuvan kehittymisen. Live-tunteja on käytössä aamuin illoin.Kehontuntemuksen syventyminen on arvokasta pääomaa

Tulosten salaisuus on säännöllisyys ja rutiini. Kehität kehoasi pienin annoksin, päivittäin. 


“Olen päässyt aiempaa paremmin kiinni siihen, että salaisuus on kehon tuen ja rentoutumisen yhdistämisessä. Kehon tuntemusten havainnointi jatkuu pitkin päivää, ja yölläkin. En koe Marja klubin harjoittelua mihinkään yksittäiseen ohjattuun tuntiin rajatuksi asiaksi, vaan siitä on tullut osa elämääni.” Leena 
“Syvempi ymmärrys siitä, miksi jotain tehdään ja miten kehon eri alueet liittyvät toisiinsa. Vaikka olen käynyt monta vuotta tunneilla, niin nyt vasta palaset loksahtelevat todella paikoilleen ja tulee ihan eri tavalla syvempi ymmärrys mm. palleasta ja syvästä tuesta kehossa.” Marjo“

Kiitos Marja, olen niin kiitollinen, että mahdollistat meille tämän….” Katariina

Aamut alkavat Face Up -kasvojumpalla ja illat päättyvät Body up -kehotyöskentelyyn.

Muutokset kehossa inspiroivat 


“Suurin tulos päätetyöläiselle on selkäkipujen poissaolo. Olo on muutenkin vahva, kokovartalossa.” Merja

Hyvinvoinnin pamaus 8.8.2024

Marja Kesätour, lue tästä>


Marja Putkiston kehittämä Method Putkisto kehon- ja liikkeenhallinnan menetelmä jatkaa voittokulkuaan verkossa Marjan ohjaamana.  

Marja Klubi tarjoaa sinulle uuden näkökulman kotiharjoitteluun.

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comments