top of page
In English

Uusi ammatti tuottamaan


Method Putkiston ohjaajakoulutukseen hakevin kanssa keskustellaan kolmesta peruskysymyksestä: haluatko oppia metodin oman kehosi kautta, haluatko jakaa hyvinvointia muille ja haluatko, että uusi osaamisesi tuottaa sinulle toivomasi tulovirran.


Näistä viimeinen voi tuntua jopa yllättävältä, mutta haluamme, että jokainen voi selkeyttää omat toiveensa uuden ammatin antamista taloudellisista mahdollisuuksista sekä rakentaa konkreettisen etenemistien tavoitteensa toteuttamisen. Tätä varten aloitamme liiketoimintakoulutuksen heti ohjaajakoulutuksen alussa.


Valmennuksen keskiössä on Method Putkisto -brändi, joka on laajasti tunnettu ja joka vahvistuu koko ajan. Selkeytämme niitä jo olemassa olevia tekijöitä, joiden varaan brändi rakentuu ja pohdimme, miten meistä jokainen voi vaikuttaa brändin näkyvyyteen.


Brändin merkitys sen alla toimivalle yrittäjälle on ensiarvoinen. Vaikka jokaisen ohjaajan yritys on yksilöllinen, brändi sitoo kaikki kuitenkin samaan kokonaisuuteen. Tällöin esimerkiksi oman toiminnan markkinointi on oleellisesti helpompaa ja tuottavampaa kuin jos ohjaaja toimisi yksin. Koulutus on keskustelevaa ja vuorovaikutteista, jolloin ryhmän yhteiset pohdinnat tuottavat sekä brändiin liittyvää yhteistä näkymää että yksilöllisiä kehittämisideoita jokaisen omaan yritystoimintaan.


Monelle opiskelijalle yrittäminen on uusi vaihe elämässä. Koulutus lähteekin aivan yritystoiminnan perusasioista, jolloin jokainen varmasti pääsee alkuun. Ja vaikka yrityksen pyörittäminen olisi jo tuttuakin, perusasioiden uudelleen miettiminen tuo aina uusia näkökulmia yrityksen liikeideaan ja toimintamalleihin.


Aloitamme oman pitkän aikavalin haavekuvan eli vision määrittämisestä. Yksinkertainen kysymys on, missä näen valitsemani brändin ja itseni vaikkapa kymmenen vuoden kuluttua. On tunnettu tosiasia, että kun tämän näkymän on itselleen selkeyttänyt, se väistämättä ohjaa omaa toimintaa näkymän toteuttamiseen. Visiointi lähtee jokaisen omasta tilanteesta ja siitä, miten merkittävän tulolähteen ja millä aikataululla opiskelija Method Putkisto -ohjaajana haluaa saavuttaa.


Pelkällä haavekuvalla yritystoiminnan askeleet eivät kuitenkaan konkretisoidu. Päästäkseen eteenpäin jokainen miettii oman liikeideansa eli sen, mitä tarjoan, kenelle ja miten sen teen. Kukaan ei tässä vaiheessa jää yksin, sillä koulutukseen kuuluvat henkilökohtaiset keskustelut kouluttajien kanssa varmistavat, että suunnitelmat ovat realistisia ja vastaavat yrittäjän tavoitteita. Nämä sparrausmahdollisuudet ovat opiskelijoiden käytössä koko ohjaajakoulutuksen ajan.


Koska jokaisen yrityksen toiminta riippumatta toiminnan laajuudesta on aina yksilöllistä, liiketoimintakoulutus ei tarjoa valmiita ratkaisuja. Sen sijaan se opettaa jokaisen käyttämään yleisesti tunnettuja ja hyödyllisiä työkaluja, joiden avulla omien ratkaisujen tekeminen selkeytyy ja helpottuu. Käytössämme on myös yksityiskohtaista case-materiaalia Method Putkisto -ohjaajan liiketoiminnasta, mikä edelleen helpottaa omaa orientoitumista liiketoiminnan aloittamiseen ja jo aloitetun toiminnan kehittämiseen.


Ohjaajalla on useita mahdollisuuksia toteuttaa tuloksellista ohjaustyötään. Method Putkisto -ohjaajana hän pääsee isomman yhteisön jäseneksi ja osalliseksi brändin tunnettuudesta ja näkyvyydestä. Maksimaalisen brändihyödyn yritys saa, kun se toimii Method Putkisto Studio tai Pop Up Studio -yrityksenä. Myös näihin vaihtoehtoihin syvennytään liiketoimintakoulutuksessa.


Pirjo Jokipii

Method Putkisto -liiketoimintakouluttaja


Hae NYT!

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page